Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 25 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
รายชื่อผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ เทศบาลเมืองตาก - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
...
เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
...
ประกาศจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
ประกาศ สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ - 16 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
แผนการดำเนินการสกัด ยับยั้ง ป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองตาก - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
การผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
การปรับลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) - 07 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ - 03 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองตาก - 27 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 421 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มกราคม 2563 - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
แจ้งทราบ การขอยกเว้นภาษี บ้านหลังหลัก (กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุดของบุคคลธรรมดา) - 25 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ภายใต้หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำปิง กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง" - 19 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 - 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 284 คน
...
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 18 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 151 คน
...
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 09 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
ขอเชิญร่วมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 18 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 312 คน
การออกสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2562 - 10 เม.ย. 2563 ของ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก - 02 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 337 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 01 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
...
การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการ ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลเมืองตาก - 19 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 329 คน
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฎิบัติงานของ เทศบาลเมืองตาก ปีงบ 2562 - 12 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 05 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 286 คน
เทศบาลเมืองตาก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองตาก ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 344 คน
...
ขอเชิญร่วมประชันฝีมือ ชิงเงินรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์แห่งห้วงธารา" ประจำปี 2561 - 01 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 553 คน
Fygygy ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 116 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000