Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
เรื่อง ระงับการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตาก
ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดตาก
งดจัดกิจกรรมในการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
ปิดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเืองตาก เนื่องจากเหตุพิเศษ
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ประกาศทั้งหมด : 55 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองตาก
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 106 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยนางจันทร์ เจือจันทร์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสงคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ) ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e-bidding
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก พร้อมรื้อถอนของเดิม
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 145 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ - สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจ้างเหมาทำหน้ากากฯ จำนวน 15,979 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล
จ้างจัดทำป้ายไวนิลกองโจร ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการฯ จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง - กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด : 66 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิคหมอราเมศ โดยวิธีคัดเลือก
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
   > แผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก
   > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
   > หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 14 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
ทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 13 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง จำนวนเต็ม ของชั้น ม.1 โดย นางนิรมล แก้วอยู่ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศวิถี”โดยใช้รูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้น ม.1 โดยนายศักดา สีเมืองแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ(STAD) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชณันตญา กองใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ สำหรับ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง โดย น.ส.จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี รร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตาก
ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพัทยา เทพกัน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง โดย นางจิรานุช กาวี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นายวิทวัส วรินทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ทั้งหมด : 45 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000